Produkční

Matěj Bartoň (*1999) je studentem skladby na Pražské konzervatoři u prof. Pavla Trojana. Také se věnuje hře varhany pod vedením Lukáše Vendla. Působí jako regenschori v kostele sv. Benedikta na Hradčanech a jako pomocný varhaník v Týnském chrámu a v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném. Při studiích na gymnáziu ve Slaném založil a čtyři roky vedl školní sbor, s kterým si zazpíval mj. i v Národním divadle v Praze.